EN

OMARS KRANBIL AS

KRANFIX™

 HELSE MILJØ SIKKERHET i Omars Kranbil AS kan enkelt oppsummeres: 

-Sunn fornuft
-Vedlikehold
-Euro 6
-Problemløsning

Merk dere at for de som har utenlandsk kompetansebevis må det søkes arbeidstilsynet om bruk i Norge:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/utenlandske-kompetansebevis-for-truck-kran-og-masseforflyttingsmaskiner/
PS! Det samme gjelder for meg (og alle andre med norske kompetansebevis) om det skal gjøres arbeid ut over lossing av egen bil i utlandet (gråsone). Det må søkes arbeidstilsynet i det respektive land det skal utføres arbeider i om å få bruke kompetansebeviset fra sitt land.
Desverre er dette ett veldig lite kjent faktum.

Vær også ditt ansvar bevisst som transportbestiller:
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/for-transportbestillere


 Aktiv sikkerhet ved å bruke sunn fornuft i en hver situasjon kombinert med passiv sikkerhet i form av vedlikehold i forkant fremfor i etterkant. Enkelt og greit. 


Hva er sunn fornuft i denne sammenhengen? Det er konstant risikovurdering ved en hver handling. Samt ta de forhåndsregler som trengs for å utføre risikofyllt arbeid.

Å stole på magefølelse, egen erfaring, lytte til oppdragsgiver/mottaker/leverandør og aldri stole på at sikkerhetssystemer er din "venn".

Stiller du opp kranbilen med skjevbelastning på støtteben, med dårlig underlag og løfter tungt: Ja, da har du oppskriften på "vinnerlodd" i ulykkeslotteriet. Vedlikehold 


Hvorfor er vedlikehold HMS? Jo, fordi du kan forhindre skader på deg selv, andre og andres ting/utstyr ved godt vedlikehold. Samt at du sparer deg selv og andre for bortkastet tid og frustrasjoner. Euro 6: 

Pr dags dato finnes det ingen allment kjente bedre alternativer til miljøvennlig drift av lastebil enn Euro 6 dieselmotor. Hydrogen har for stort energitap ved utvinning/drift. Og anngående batteridrift har vi hverken nok mineraler eller kapasitet i strømnettverket til å elektrifisere alt. (Husk at strømproduksjonsmengde til en hver tid og kapasietet i strømnettet til en hver tid er to forskjellige ting. Selv om man kan produsere nok strøm til ett gitt totalt forbruk gjennom ett helt år er dette på ingen måte synonymt med at man kan presse tilstrekkelig etterspurte mengder gjennom nettet til en hver tid. Svært forenklet: Hvis f.eks. behovet er 100Kw på ett gitt tidspunkt og kapasiteten i nettet er 10Kw, da sier det seg selv att kapasiteten i nettet vil knele av etterspørselen.) Hvordan ser en reservekanne med strøm ut? Er det HMS i å elektrifisere alt? Da har man ingenting å falle tilbake på. Vi er tjent med ulike energikilder. Spesielt da strømbortfall (i værste fall ved kraftig nok geomagnetisk-solstorm) kan være svært samfunnslammende om man belager seg på ren eldrift av alt. Selv om biogass kan være ett kurrant alternativ i en overgangsperiode, har vi fortsatt tilgode å se en miljøvennlig energikilde man kan se på som langsiktig/lettilgjengelig/rimelig og ha sikker/trygg bruk av.

Får man bedre miljø av symbol-/avlatspolitikk og subsidiert spetakkel? Var det noen som sa paralell-økonomi? Problemløsning: 

En løsning på ett problem vil alltid skape ett eller flere nye problemer. Kunsten er vurderingene av nye problem opp mot en valgt/gitt løsning. Å finne ut hva som er mest hennsiktsmessig for å oppnå ønsket resultat.

Miljødieselen skapte sult da den kom. Elbiler og økt elektrifisering skaper høyere strømpriser, med påfølgende økte forskjeller i samfunnet (=skaper fattigdom). Salting av veier tærer på asfalten og dekk. Og skaper dype spor der det kjøres mest. Så for å begrense uhell på vinteren skaper man nye faremomenter for natur, dyreliv og mennesker. Og forkorter levetiden på kjøretøy og dets komponenter i form av korrosjon. I tillegg til at det øker forbruket av spylerveske (isopropanol).

Er det god problemløsning å løse ett problem ved å flytte samme/tilvsarende (og gjerne flere) problem til ett annet sted? Gjerne ett sted ingen "ser det"? Problemstillinger løses vel bedre med dialog/rådslåing og ansvarsfull handling enn ved å spikke seg en kjepphest og ri den inn i solnedgangen til det er bare sagflis og mugg igjen av den?