EN

OMARS KRANBIL AS

KRANFIX™

KRANFIX™ er ordmerket/varemerket til Omars Kranbil AS.
Som i: "Jeg finner løsninger på / fikser dine løft og transportbehov, i ett ord."